Productaanbevelingen

BESCHIKBAARHEID VAN DE GOEDEREN
Büffel-Wet is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Büffel-Wet niet correct en/of niet tijdig door haar leveranciers wordt geleverd. Büffel-Wet heeft echter niet het recht om zich uit het contract terug te trekken als Büffel-Wet verantwoordelijk is voor de onbeschikbaarheid van de goederen. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van de niet-beschikbaarheid van de goederen. Tegenprestaties van de klant worden onmiddellijk terugbetaald.

LEVERINGSVOORWAARDEN
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering op het door de klant opgegeven leveringsadres.

Verse producten die gekoeld moeten worden, worden uitsluitend geleverd in Duitsland, België, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland, omdat dit de enige manier is om de naleving van de koelketen te garanderen. Bij verse producten die gekoeld moeten worden, garandeert Büffel Bill Deutschland GmbH de naleving van de wettelijk voorgeschreven maximumtemperaturen alleen als de klant kiest voor de verzendmethode "exprespakket" en dan nog alleen als de eerste poging om de bestelde verse producten op het opgegeven afleveradres te leveren succesvol is. Meer informatie over verse producten die gekoeld moeten worden, vindt u in de versheidsgarantie.

Büffel Bill heeft recht op deelleveringen voor zover dit redelijk is voor de klant. In het geval van deelleveringen moet de klant alleen de verzendkosten dragen die gemaakt zouden zijn als de bestelde goederen in hun geheel geleverd zouden zijn.

In geval van aanwezigheid is alleen hijzelf of een meerderjarige persoon die door hem gemachtigd is om de levering in ontvangst te nemen, gerechtigd om de levering van goederen in ontvangst te nemen. De klant vrijwaart Büffel Bill voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van deze verplichting.

Indien de klant in gebreke blijft met de acceptatie of andere verplichtingen tot medewerking verwijtbaar schendt, heeft Büffel Bill het recht om vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade, inclusief eventuele bijkomende kosten, te eisen. Büffel Bill behoudt zich het recht voor om verdere claims te doen gelden.

De verzending wordt gedaan door GO! Pakketten worden door de week geleverd en op zaterdag tussen 8:00 en 12:00 uur, in Oostenrijk tussen 8:00 en 17:00 uur.
De levering in België, Nederland en Luxemburg vindt plaats van dinsdag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur.

Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de gekochte goederen gaat over op de klant op het moment dat de klant in gebreke blijft met de acceptatie.

PRIJZEN, MINIMUM BESTELWAARDE, KOSTEN
De prijzen op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

De minimale bestelwaarde in Duitsland en Nederland is €39,90 per bestelling, de verzendkosten zijn €9,90. Vanaf €100,- bestelwaarde is de levering in Duitsland en Nederland vrij van verzendkosten.

De minimale bestelwaarde in België, Luxemburg en Oostenrijk is €49,90 per bestelling, de verzendkosten zijn €9,90. Vanaf €150,- bestelwaarde is de levering in België, Luxemburg en Oostenrijk vrij van verzendkosten.

De verzendkosten zijn afhankelijk van de woonplaats van de klant, de bestelhoeveelheid en de gekozen verzendmethode en worden tijdens het bestelproces aan de klant getoond.

In geval van herroeping van de overeenkomst volgens 3 van de algemene voorwaarden is de klant verplicht de reguliere kosten van de retourzending te dragen, indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen.

BETALINGSVOORWAARDEN
De koopprijs dient te worden betaald met het gesloten koopcontract.

De klant heeft de mogelijkheid om te betalen met Paypal, Kredietkaart en Klarna. Meer informatie over de afzonderlijke betalingsmethoden vindt u in de betalingsinformatie.

De mogelijkheid van kortingsaftrek bestaat niet.

In geval van niet-betaling of teruggave van een domiciliëring geeft de klant hierbij onherroepelijk toestemming aan zijn bank om Büffel Bill op de hoogte te brengen van zijn naam en huidig adres. Eventuele kosten voor het terugsturen van debetnota's die aan Büffel Bill in rekening worden gebracht om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, kunnen door Büffel Bill van de klant worden geëist.

PayPal
Na bevestiging van de aankoop wordt de klant automatisch doorgestuurd naar PayPal om de betaling via de rekening te verwerken.

Kredietkaart
De creditcardrekening wordt belast nadat de bestelling is voltooid. De betaling zal worden verwerkt via PayPal. Er is echter geen PayPal-rekening nodig.

Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, worden de volgende betalingsmogelijkheden via Klarna aangeboden: 

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde goederen blijven eigendom van Büffel Bill Deutschland GmbH totdat de koopprijs volledig is betaald.

Uw privacy

We gebruiken cookies om de inhoud en advertenties te personaliseren, om social media functies te bieden en om het verkeer naar onze website te analyseren. Klik op "Accepteer alle cookies" om uw toestemming te geven.

Opmerking over de verwerking van uw gegevens die op deze website in de VS door Google worden verzameld: Door te klikken op "Accepteren van alle cookies" gaat u ook akkoord met de verwerking van uw gegevens in de VS in overeenstemming met Art. 49 alinea. 1 zin 1 lit. a DSGVO. De VS wordt door het Europese Hof van Justitie beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens de EU-normen. Met name bestaat het risico dat uw gegevens door de autoriteiten van de VS worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat daartegen een rechtsmiddel kan worden aangewend.

Als u op "Opslaan" klikt zonder verdere selecties te maken, zal de hierboven beschreven overdracht niet plaatsvinden. Meer informatie vindt u in onze data privacy.