Productaanbevelingen

RECHT VAN HERROEPING


U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Büffel Bill Deutschland GmbH, Holzeckstrasse 1, 78224 Singen, info@bueffelbill.com, Telefoon: +49 (0)7731 63056 ) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeld-annuleringsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn te respecteren, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de staat, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.
Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd. Model annuleringsformulier

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

Aan Büffel Bill Deutschland GmbH, Holzeckstrasse 1, 78224 Singen, info@bueffelbill.com.
 

Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van papieren communicatie)
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uw privacy

We gebruiken cookies om de inhoud en advertenties te personaliseren, om social media functies te bieden en om het verkeer naar onze website te analyseren. Klik op "Accepteer alle cookies" om uw toestemming te geven.

Opmerking over de verwerking van uw gegevens die op deze website in de VS door Google worden verzameld: Door te klikken op "Accepteren van alle cookies" gaat u ook akkoord met de verwerking van uw gegevens in de VS in overeenstemming met Art. 49 alinea. 1 zin 1 lit. a DSGVO. De VS wordt door het Europese Hof van Justitie beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens de EU-normen. Met name bestaat het risico dat uw gegevens door de autoriteiten van de VS worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat daartegen een rechtsmiddel kan worden aangewend.

Als u op "Opslaan" klikt zonder verdere selecties te maken, zal de hierboven beschreven overdracht niet plaatsvinden. Meer informatie vindt u in onze data privacy.