Productaanbevelingen

PRIVACY

PRIVACY-BELEID

Dit privacybeleid verduidelijkt de aard, de omvang en de doeleinden van de verzameling en het gebruik van gegevens van bezoekers en gebruikers (hierna gezamenlijk "gebruikers" genoemd) door Büffel Bill Deutschland GmbH Eigenaar: Manuel Ruess, Martin Jaser, gevestigd in Holzeckstrasse 1, 78224 Singen, Duitsland (hierna te noemen "aanbieder") als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming.
Als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u ons op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereiken op +49 (0)7731 63056 en per e-mail op info@bueffelbill.com.

VERZAMELING VAN TOEGANGSGEGEVENS

De aanbieder verzamelt gegevens over elke toegang tot het online-aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de verzoekende provider.

De aanbieder gebruikt de loggegevens zonder toewijzing aan de persoon van de gebruiker of andere profilering in overeenstemming met de wettelijke bepalingen alleen voor statistische analyse met het oog op de werking, veiligheid en optimalisatie van het online aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor om de loggegevens met terugwerkende kracht te controleren als er op grond van concrete aanwijzingen een gegrond vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat. 

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden door de aanbieder alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan of als de gebruikers toestemming geven voor het verzamelen van de gegevens. In de regel is het voor de gebruiker bij gebruik van de dienst herkenbaar welke gegevens zijn opgeslagen, bijvoorbeeld naam, e-mailadres en bericht bij gebruik van het bestelformulier.

De persoonlijke gegevens die worden verstrekt met het oog op de bestelling van goederen (zoals naam, e-mailadres, adres, betalingsgegevens) worden door de verkoper gebruikt om de overeenkomst uit te voeren en te verwerken. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld, gecodeerd verzonden en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij het bestel-, leverings- en betalingsproces.

Bij contact met de aanbieder (via contactformulier of e-mail) worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in het geval dat er vervolgvragen rijzen.

De aanbieder heeft organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden te voorkomen.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Gebruikersgegevens worden alleen doorgegeven aan derden als dit wettelijk is toegestaan of als een gebruiker heeft ingestemd met de doorgifte.

Dit is bijvoorbeeld het geval als het doorsturen van de gegevens dient voor het nakomen van contractuele verplichtingen aan de gebruiker en het postadres na een winkelbestelling aan een expeditiebedrijf wordt doorgegeven. Of als de gegevens worden opgevraagd door bevoegde autoriteiten zoals wetshandhavingsinstanties.

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden niet verkocht of doorgegeven aan derden voor reclamedoeleinden of voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

COOKIES

De aanbieder gebruikt "cookies" als onderdeel van zijn online aanbod. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die informatie kunnen opslaan voor de aanbieders. Tijdelijke cookies worden na het sluiten van de browser verwijderd, permanente cookies blijven gedurende een bepaalde periode bewaard en kunnen bij het opnieuw oproepen van de online-aanbieding de opgeslagen informatie leveren.

Cookies worden enerzijds gebruikt om het gebruik van de dienst te vergemakkelijken. Een cookie slaat bijvoorbeeld de winkelwagenstatus van een gebruiker op.

De gebruiker kan het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers hebben een optie waarmee het opslaan van cookies kan worden beperkt of volledig kan worden voorkomen. De aanbieder probeert het online aanbod zo in te richten dat het gebruik van cookies niet nodig is. Er wordt echter op gewezen dat het gebruik en in het bijzonder het gebruikscomfort zonder cookies beperkt is.

INFORMATIEVERZENDING PER NIEUWSBRIEF

E-mails met promotionele informatie over de aanbieder en zijn diensten worden alleen verstuurd met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. De gebruikers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de ontvangst van de nieuwsbrief. Een bezwaarmogelijkheid is onder andere te vinden in elke e-mail.

Om zich te registreren voor de nieuwsbrief zijn de in het registratieproces gevraagde gegevens nodig. De registratie voor de nieuwsbrief is gelogd. Na registratie ontvangt u een bericht op het opgegeven e-mailadres waarin u wordt gevraagd de registratie te bevestigen ("double opt-in"). Dit is nodig om te voorkomen dat derden zich met uw e-mailadres registreren. Onbevestigde registraties worden uiterlijk binnen vier weken automatisch verwijderd. U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en zich dus afmelden voor de nieuwsbrief.

We slaan de registratiegegevens op zolang ze nodig zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief. Wij slaan de registratie en het verzendadres op zolang er interesse was om de oorspronkelijk gegeven toestemming te bewijzen, wat meestal de verjaringstermijnen zijn voor civiele vorderingen, d.w.z. maximaal drie jaar.

De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 a) in samenhang met Art. 7 DSGVO in samenhang met § 7 lid 2 nr. 3 UWG. De wettelijke basis voor het registreren van de registratie is ons legitiem belang om te bewijzen dat de verzending met uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Berichten in het kader van de contractuele relatie met de gebruiker behoren niet tot de promotionele informatie. Dit omvat de verzending van technische informatie, informatie over de verwerking van betalingen, vragen over bestellingen en vergelijkbare berichten.

In het kader van de registratie gaat de gebruiker akkoord met het doorsturen van zijn gegevens naar onze externe nieuwsbriefprovider.

GOOGLE ANALYTICS

De provider maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Indien de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt het IP-adres van de gebruiker echter vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. IP anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteiten en het internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen in hun browser, maar houd er rekening mee dat als u dit doet u mogelijk niet in staat bent om de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. Bovendien kan de gebruiker het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

GEBRUIK VAN FACEBOOK SOCIAL PLUGINS

Dit online aanbod maakt gebruik van social plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plugins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel of een "thumbs up" teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een gebruiker een website van dit online-aanbod oproept die zo'n plugin bevat, maakt zijn browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar de browser van de gebruiker gestuurd en door de browser in de website geïntegreerd. De aanbieder heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeert de gebruiker op basis van zijn kennisniveau: door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het onlineaanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als een gebruiker met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de "Like"-knop te klikken of een opmerking te plaatsen, wordt de betreffende informatie direct door uw browser naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is er nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van de privacy van de gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit online aanbod gegevens over hem of haar verzamelt en koppelt aan zijn of haar lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moet hij of zij zich voor het bezoek aan de website bij Facebook afmelden en de bijbehorende Facebook-cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om Facebook social plugins te blokkeren met browser add-ons, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker".

GEBRUIK VAN HOTJAR

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een webanalyse-instrument. Het wordt gebruikt om de interacties van willekeurig geselecteerde individuele bezoekers met de website anoniem vast te leggen. Zo ontstaat een logboek van bijvoorbeeld muisbewegingen en -klikken met als doel het identificeren van mogelijke verbeteringen aan de betreffende website. Daarnaast wordt informatie over het besturingssysteem, de browser, inkomende en uitgaande links, de geografische herkomst, alsmede de resolutie en het type apparaat voor statistische doeleinden geëvalueerd. Deze informatie is niet persoonlijk en zal door Hotjar niet aan derden worden doorgegeven. Als u niet wilt worden opgenomen, kunt u dit op alle internetpagina's die gebruik maken van Hotjar deactiveren door de DoNotTrack-header in uw browser in te stellen. Informatie hierover vindt u op de volgende pagina: oververhitting.de/opt-out.

INTREKKING, WIJZIGINGEN, CORRECTIES EN UPDATES

De gebruiker heeft het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die door de aanbieder over hem zijn opgeslagen. De contactgegevens zijn te vinden in het impressum van de aanbieder.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, het blokkeren en verwijderen van zijn persoonlijke gegevens, voor zover er geen wettelijke verplichting is om gegevens op te slaan.

Wijzigingen in de verklaring inzake gegevensbescherming
De aanbieder behoudt zich het recht voor om de verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen om deze aan te passen aan wijzigingen in de juridische situatie of in het geval van wijzigingen in de dienstverlening en de gegevensverwerking.

KREDIETCONTROLE EN SCOREN

Als wij vooruitbetalingen doen, bijvoorbeeld bij een aankoop op rekening, kunnen wij op basis van wiskundig-statistische procedures kredietinformatie van Schufa verkrijgen om onze legitieme belangen te beschermen. Voor dit doel geven wij de voor een kredietbeoordeling vereiste persoonlijke gegevens door aan Schufa en gebruiken wij de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een gewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (scoringswaarden) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures en waarbij onder andere adresgegevens worden meegenomen. Uw belangen die het waard zijn om beschermd te worden, worden in aanmerking genomen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Uw privacy

We gebruiken cookies om de inhoud en advertenties te personaliseren, om social media functies te bieden en om het verkeer naar onze website te analyseren. Klik op "Accepteer alle cookies" om uw toestemming te geven.

Opmerking over de verwerking van uw gegevens die op deze website in de VS door Google worden verzameld: Door te klikken op "Accepteren van alle cookies" gaat u ook akkoord met de verwerking van uw gegevens in de VS in overeenstemming met Art. 49 alinea. 1 zin 1 lit. a DSGVO. De VS wordt door het Europese Hof van Justitie beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens de EU-normen. Met name bestaat het risico dat uw gegevens door de autoriteiten van de VS worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat daartegen een rechtsmiddel kan worden aangewend.

Als u op "Opslaan" klikt zonder verdere selecties te maken, zal de hierboven beschreven overdracht niet plaatsvinden. Meer informatie vindt u in onze data privacy.